A szöveg időállapota: 2012.X.1. -
Időállapot váltás: 2004.IX.30. - 2004.X.1.
2004.X.2. - 2012.IX.30.
2012.X.1. -


23/2004. (IX. 30.) KT rendelet

a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2012. október 1-től.