A szöveg időállapota: 2012.III.1. -
Időállapot váltás: 2003.VIII.12. - 2004.VI.27.
2004.VI.28. - 2005.X.11.
2005.X.12. - 2008.X.31.
2008.XI.1. - 2010.I.31.
2010.II.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. - 2012.II.29.
2012.III.1. -


20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet

a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bek. Hatálytalan 2012. március 1-től.