A szöveg időállapota: 2005.X.12. - 2006.XII.31.
Időállapot váltás: 2000.X.24. - 2000.X.25.
2000.X.26. - 2005.X.11.
2005.X.12. - 2006.XII.31.
2007.I.1. -


25/2000. (X. 24.) KT számú rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet módosításáról1

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 29. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

2. § 2

3. § 3

4. § Az SZMSZ 2. Számú melléklete helyébe e rendelet 1. Számú melléklete lép

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

1. számú melléklet a 25/2000. (X. 24.) KT számú rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 7/1991. (IX. 19.) KTszámú rendelet szövegébe.
2
Hatályon kívül helyeztea 21/2005. (X. 12.) KT rendelet 9. §
3
Hatályon kívül helyeztea 21/2005. (X. 12.) KT rendelet 9. §