A szöveg időállapota: 2004.I.1. -
Időállapot váltás: 2000.X.24. - 2003.XII.31.
2004.I.1. -


24/2000. (X. 24.) KT rendelet

az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 40/1995. (XII. 22.) KT rendelet módosítása1


1
Hatályon kívül helyezte: 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet 7. § (2) bek.