A szöveg időállapota: 2000.III.31. - 2001.XII.26.
Időállapot váltás: 2000.III.31. - 2001.XII.26.
2001.XII.27. -


10/2000. (III. 31.) KT számú rendelet

a közterületek rendjéről szóló 24/1992. (VII. 1.) KT számú rendelet módosítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről szóló 24/1992. (VII. 1.) KT számú rendelet /a továbbiakban : R./ módosításáról az alábbiakban rendelkezik.

1. § A R.1 sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § E rendelet visszamenőleg 2000. január 1.-én lép hatályba, egyidejűleg a 9/1999. (III. 10.) KT számú rendelet hatályát veszti.

1. sz. melléklet

A 10/2000. (III. 31.) KT számú rendelethez

KÖZTERÜLET HASZNÁLATI DÍJAK
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet, védőtető, ernyőszerkezet 70 Ft/m2/hó + 25% ÁFA
2. Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató 220 Ft/m2/hó+ 25% ÁFA
3. Teher és különleges járművek, valamint vontatványok elhelyezése gépjárművenként és vontatványonként 440 Ft/db/hó+ 25% ÁFA
4. Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre 330 Ft/m2/hó+ 25% ÁFA
5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása
6. hónapig terjedő időszakra
6 hónapon túli közterület foglalás esetén


45 Ft/m2/hó+ 25%ÁFA
90 Ft/m2/hó+ 25% ÁFA
6. Idény jell. Zöldség, gyümölcsárusítás (alma, dinnye,fenyő) 45 Ft/m2/nap+ 25% ÁFA
7. Alkalmi és mozgó árusítás (halottak napja, karácsony, szilveszter 70 Ft/m2/nap+ 25% ÁFA
8. Film és televíziós felvétel 90 Ft/m2/nap+ 25% ÁFA
9. Vendéglátó-ipari előkert 280 Ft/m2/hó+ 25% ÁFA
10. Szórakoztató tevékenység /mutatványos, cirkusz/ csak a kijelölt helyen 30 Ft/m2/nap+ 25% ÁFA
11. Kiállítás alkalmi vásár 45 Ft/m2/nap+ 25% ÁFA
12. Állandó jellegű közterület foglalás 550 Ft/m2/év+ 25% ÁFA
13 Üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók ládák, göngyölegek elhelyezése 70 Ft/m2/nap+ 25% ÁFA
14. Közterület használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 20 Ftm2/hó+ 25% ÁFA