29/1997. (XII. 17.) KT rendelet

a helyi adókról szóló 30/1996. (XII. 19.) KT és 37/1995. (XII. 22.) KT rendelettel módosított 25/1995. (X. 26.) KT rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 21/2000. (VII. 18.) KT számú rendelet 28. § (2) bek.