A szöveg időállapota: 2008.I.1. - 2011.III.31.
Időállapot váltás: 1995.VI.15. - 1998.XII.14.
1998.XII.15. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2007.VII.29.
2007.VII.30. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


16/1995. (VI. 15.) KT rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1991. (IX. 19.) KT rendeletének módosításáról1

1. §2

2. § Az SZMSZ 2. § (1) és (3) bekezdése az alábbiakban módosul

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. § Az SZMSZ 14. § (3) bek. utolsó francia bekezdése az alábbiakban módosul

8. § Az SZMSZ 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a (2) bekezdés hatályát veszti.

9. § Az SZMSZ 17. § második mondata hatályát veszti, egyidejûleg a c./ pontja az alábbiakban módosul.

10. § (1)7

(2)8

11. § Az SZMSZ 21. § (6) bekezdése az alábbiakban módosul és további (7) bekezdéssel egészül ki.

12. § Az SZMSZ az alábbi 21/A §-sal egészül ki.

13. § Az SZMSZ 23. § (1) és (4) bekezdése az alábbiakban módosul.

14. § Az SZMSZ 24. § (2) és (6) bekezdése az alábbiakban módosul.

15. § Az SZMSZ 25. § (2) bek. utolsó francia bekezdése az alábbiakban módosul.

16. §9

17. §10

18. § Az SZMSZ 27. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Záró rendelkezések

19. § (1) Az SZMSZ ahol - “Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei Köztársasági Megbízott Békés megyei Hivatalát" illetve "köztársasági megbízott " szövegrészt tartalmazza, azon "Békés Megyei Közigazgatási Hivatal",

- “alpolgármesterek" szövegrészt tartalmaz, azon "alpolgármester"-t,

- “munkatervet" említ, azon "munkaprogram"

- “Pénzügyi és Ellenõrzõ Bizottság"-ot említ, azon "Pénzügyi Bizottság" szöveget kell érteni.

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejûleg az SZMSZ 18. § (6) bekezdése, a (9) bekezdésének " vagy akkor ha azt valamelyik képviselõ indítványára elhatározza. Az indítványról a Képviselõtestület vita nélkül határoz " szövegrésze, a 23. § (1) bekezdés elsõ francia bekezdésének "a Képviselõ-testületi és" szövegrésze, az SZMSZ 5. számú melléklete "Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel foglalkozó Bizottság" címének második francia bekezdése, valamint a 23. § (2) bekezdése hatályát veszti.


1
Rendelkezései beépítve a 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet szövegébe
2
Hatályon kívül helyezte a 27/1998. (XII. 15.) KT számú rendelet 7. § (1) bek.
3
Hatályon kívül helyezte: 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 18. § (3) bek.
4
Hatályon kívül helyezte: 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 18. § (3) bek.
5
Hatályon kívül helyezte: 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 18. § (3) bek.
6
Hatályon kívül helyezte a 27/1998. (XII. 15.) KT számú rendelet 7. § (1) bek.
7
Hatályon kívül helyezte a 42/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet 5. § (2) bek.
8
Hatályon kívül helyezte a 27/1998. (XII. 15.) KT számú rendelet 7. § (1) bek.
9
Hatályon kívül helyezte a 27/1998. (XII. 15.) KT számú rendelet 7. § (1) bek.
10
Hatályon kívül helyezte a 25/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. Rendelet 1. §.