A szöveg időállapota: 1997.IX.19. - 2005.X.11.
Időállapot váltás: 1995.II.6. - 1997.IX.18.
1997.IX.19. - 2005.X.11.
2005.X.12. -


1/1995. (II. 6.) KT számú rendelet

az SZMSZ 2., 5. és 6. számú mellékleteinek módosításáról1

1. § A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló (továbbiakban: SZMSZ) többször módosított 7/1991. (IX. 19.) számú rendeletnek Az önkormányzat alap- és vállalkozási tevékenységeirõl szóló 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §2

3. §3

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az 1. számú melléklet rendelkezéseit 1995. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az SZMSZ 2. sz. mellékletét megállapító 24/1994. (XII. 29.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

1. sz. melléklet az 1/1995. (II. 6.) KT számú rendelethez

2. számú melléklet az SZMSZ-hez

2. sz. melléklet az 1/1995. (II. 6.) KT számú rendelethez

6. számú melléklet az SZMSZ-hez


1
Rendelkezései beépítve a 7/1991. (IX.19.) KT számú rendelet mellékleteibe.
2
Hatályon kívül helyezte a 18/1997. (IX. 19.) KT. számú rendelet 9. §-a.
3
Hatályon kívül helyezte a 18/1997. (IX. 19.) KT. számú rendelet 9. §-a.