A szöveg időállapota: 1992.X.30. - 1994.IV.4.
Időállapot váltás: 1992.X.30. - 1994.IV.4.
1994.IV.5. -


33/1992. (X. 30.) KT számú rendelete

a "Díszpolgári" cím, valamint a "Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) számú rendelet módosításáról

1. § A 12/1991. (X. 30.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiakban módosul:

(2) A kitüntető emlékplakett természetes és jogi személynek, illetve jogi személy szervezeti egységének (szakosztály, kirendeltség, telep stb.) adományozható. Az emlékplakettel együtt 15.000.- Ft. pénzjutalom illeti meg a kitüntetettet.

2. § E rendelet 1992. november 1.-én lép hatályba.