A szöveg időállapota: 1992.I.31. - 1994.XII.29.
Időállapot váltás: 1992.I.31. - 1994.XII.29.
1994.XII.30. -


1/1992. (I. 31.) KT számú rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) számú rendelete 6. számú melléklete módosításáról

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) számú rendelet 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Hangya Lajosné elnök

Hornok Béláné bizottsági tag

Dr. Kovács Béla bizottsági tag

Kruchió Lajos bizottsági tag

Dr. Valach Béla bizottsági tag

Hegedős Elekné nem képviselő bizottsági tag

Dr. Varga Géza nem képviselő bizottsági tag

2. § E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.