Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-03-28 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Felhívás „Díszpolgári” cím valamint „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozásának javaslattételére

Ezt a hírt 558 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2018-08-01 02:01:42

A Képviselő-testület 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelete a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról lehetővé teszi, hogy évente egy alkalommal a rendeletben szabályozott érdemekért, széleskörű közvélemény kutatás után döntsön a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozásáról.

Amennyiben a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett adományozására javaslattal kívánnak élni, úgy javaslatukat a megfelelő indoklással írásban nyújtsák be a Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára:
Személyesen: 2018. szeptember 7-én 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2018. szeptember 7. napja.

A Díszpolgár Cím adományozására vonatkozó szabályok az alábbiak:
A "Gyomaendrőd díszpolgára" cím magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy holt személynek adományozható, akik:
a) Gyomaendrődi lakosként a város fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel kiemelkedő szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek;
b) Gyomaendrődről elszármazva, elköltözve értek el a saját működési területükön kiemelkedő eredményeket;
c) Gyomaendrőd városával tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során;
d) Gyomaendrőd fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvánnyal járultak hozzá;
e) országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyiségként Gyomaendrődön meghívott vendégek voltak, illetve szerepet vállaltak valamilyen itt megtartott politikai, gazdasági, tudományos, művészeti vagy egyéb rendezvényen.
A díszpolgári címet hazánk vagy városunk kiemelkedően jelentős ünnepi évfordulója alkalmából lehet adományozni.
A díszpolgári címben részesített személynek a Polgármester ünnepi ülés keretében nyújtja át a díszoklevelet.
A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- az adományozott nevét,
- az adományozó képviseletében a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó pecsétlenyomatát.
A város díszpolgára az Önkormányzat és a lakosság megbecsülését élvezi, ezért:
a) az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, Önkormányzati ülésekre meghívást kap,
b) a várost vagy az Önkormányzatot képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető,
c) az Önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,
d) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által fenntartott művészeti és közművelődési létesítményeket,
e) elhalálozásakor a család kezdeményezésére vagy beleegyezésével a temetőket és temetkezési tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint és feltételekkel díszsírhelybe temethető.
A Gyomaendrődért emlékplakett adományozására vonatkozó szabályok az alábbiak:
A kitüntető cím adományozható azoknak az élő vagy már elhunyt személyeknek és közösségeknek, akik (amelyek) folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a közszolgálat, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek és a sport területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében. A „Gyomaendrődért” cím adományozható azoknak az itthon, illetve külföldön élő magyar vagy külföldi személyeknek, közösségeknek is, akik a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Gyomaendrőd kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.
A kitüntető emlékplakett ismételten is adományozható. A két adományozás között legalább öt évnek kell eltelnie.
Az emlékplakettet, az adományozásról szóló oklevéllel együtt ünnepi ülés keretében vagy ünnepélyes körülmények között a polgármester nyújtja át.
A kitüntetettet az emlékérem mellett a város címerével díszített - vésetként az adományozott nevét tartalmazó – arany pecsét-gyűrű illeti meg.
A Gyomaendrődért emlékplakett kitüntetésben részesített magánszemély elhalálozása esetén a család kezdeményezésére vagy beleegyezésével a temetőket és temetkezési tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet szabályai szerint és feltételekkel díszsírhelybe temethető.
"Gyomaendrőd Díszpolgára” cím és a "Gyomaendrődért" emlékplakett adományozásának közös szabályai
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Gyomaendrőd Díszpolgára" címet, valamint a "Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettet az éves munkaprogramjában meghatározott időpontban, illetve kivételes esetekben alkalmanként adományozza.
A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a város politikai és civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot.
A javaslatok kizárólag részletes indokolással ellátott írásos formában nyújthatók be. Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak városi jelentőségének méltatását.
Az adományozási javaslatok legkésőbb az adományozás napját megelőző 40. napig nyújthatók be. A kitüntetési javaslatok benyújtására – megjelölve a benyújtási határidő naptár szerinti határnapját is - a polgármester felhívást tesz közzé.
A kitüntetési javaslatokat döntésre a polgármester terjeszti be. A polgármester által beterjesztett javaslatokat a bizottságok érdemben nem, csak formailag tekintik át. A formailag nem megfelelő javaslat utólagos hiánypótlására nincs lehetőség, az szavazásra nem bocsájtható.
A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről az adományozás napját megelőző ülésén dönt. A döntést maximum kétfordulós döntési eljárásban, titkos szavazással hozza meg.


Felhívom a javaslattevő szervezet/személy figyelmét arra, hogy javaslatát részletes indoklással - kiemelkedő életút, tevékenység/ek, illetve az elismerés alapját képező mű, alkotás városi jelentőségének méltatása - nyújtsa be, mert hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-testület a 2018. szeptember 27-én tartandó ülésén dönt az adományozásról.
A kitüntetések átadására 2018. október 23-án ünnepi Képviselő-testületi ülés keretében kerül sor.


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105