Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2018-06-20 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Helyi adóban az adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése

Ezt a hírt 485 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2017-03-31 23:01:58

Önkormányzatunk részéről kiküldésre kerültek az I. félévi adóértesítők. Ilyenkor sokan szembesülnek azzal, hogy nem jó a postázási cím, olyan ingatlan után van részükre adó kivetve, melyet már eladtak, vagy a régi tulajdonos nevére szól még a kivetés, a befizetésre szolgáló csekk.

Ezekkel kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk:
  • Adóhatóságunk nem kap értesítést, adatot más hatóságoktól arra vonatkozóan, ha változik valakinek a lakhelye, lakcíme, elad, vagy vásárol bármilyen ingatlant, megszűnik vagy keletkezik haszonélvezeti, özvegyi joga, esetleg öröklés útján kerül tulajdonába adóköteles ingatlan. Ezekről a változásokról csak akkor értesülünk, ha az adózó azt felénk bevallja, bejelenti. Ezen változások bevallása főleg az építményadó és a kommunális adó esetében szokott elmaradni abban a tudatban, hogy majd értesíti adóhatóságunkat a változást nyilvántartó másik hatóság, vagy az adásvételt lebonyolító ügyvéd. Mi is a teendő?
  • Lakcímváltozás, vagy értesítési cím változása esetén adóhatóságunkat is értesíteni kell az új címről. Ez azonnal rögzítésre kerül a rendszerünkben és ettől kezdve az új címre küldjük az adóhatóság értesítéseit.
  • A helyi adókról szóló törvény szerint az adó alanya egész évben az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvező, özvegyi jog) jogosultja. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint, az adókötelezettség keletkezését, változását az azt követő 15 napon belül be kell vallani. Előzőek alapján, pl. ha eladásra, vásárlásra kerül egy ingatlan, azt legkésőbb az eladást, vásárlást követő év január 15-ig kell bevallani. Az eladó és a vevő külön-külön köteles bevallás benyújtására. A változások bevallását, bejelentését az arra szolgáló bevallás nyomtatványokon kell megtenni, melyek megtalálhatók honlapunkon (www.gyomaendrod.hu/hu/adozas), vagy beszerezhetők önkormányzatunk ügyfélszolgálatán.
  • Iparűzési, idegenforgalmi adó esetében fontos bejelenteni a tevékenység megkezdését, szüneteltetését, megszűnését. Iparűzési adónál a tevékenység szüneteltetése, megszüntetése estén egy záró bevallás benyújtása is szükséges. Egyedül gépjárműadónál kap adóhatóságunk rendszeres adatszolgáltatást a központi-járműnyilvántartás, illetve az abban bekövetkezett változások adatairól. Tehát ha valaki az okmányirodában a gépjárművével kapcsolatos változást bejelentette, átíratta, forgalomból kivonta vagy visszahelyezte stb. a gépjárművet, az tulajdonképpen adóhatóságunk felé is megtette a bevallását. Abban az esetben kell adóhatóságunk felé külön bevallást tenni, ha valaki valamely jogcímen adómentességet (súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő), vagy adószüneteltetést (pl. gépjármű ellopása miatt) igényel. Fontos tudni, hogy gépjármű eladása esetén, ha egyik fél sem jelenti be a változást az okmányirodában, mindaddig a „régi” tulajdonos az adókötelezett az adott év végéig, amíg a változás bejelentése meg nem történik. Amennyiben az eladó a megfelelő dokumentumok bemutatásával bejelenti az okmányirodában a változás tényét, akkor is mentesül a következő évtől az adókötelezettség alól, ha az új tulajdonos a járművet nem íratja át.
  • A bejelentési, bevallási kötelezettség elmulasztása esetén magánszemély 200 ezer Ft-ig, más adózó 500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Természetesen adóhatóságunknak nem célja az ilyen címen való bírságolás, aki azonban ezen kötelezettségeit több éven keresztül is elmulasztja, esetleg szándékosan, adóelkerülés céljából teszi, azt a törvényi keretek közt bírságolni fogjuk.

További fontos tudnivalók:
  • Építményadónál, kommunális adónál több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adókötelezettek. Amennyiben a tulajdonosok megállapodnak, és ezt az adóhatóságnál a megfelelő nyomtatványon bejelentik, úgy egy tulajdonost is megbízhatnak az adóval kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlásával, ekkor a megbízott nevén tartjuk nyilván az adókötelezettséget. Azonban, ha a megbízott tulajdonos az adót nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a többi tulajdonos is kötelezhető az adó megfizetésére és tőlük is behajtható az esedékes adótartozás.
  • Amennyiben az adózó elhunyt és nem fizette a tartozását, az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetén örökrészük arányában kötelezhetők az adó megfizetésére.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Adó Osztály


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2017. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105