Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Pályázati felhívás intézményvezető munkakör betöltésére

Ezt a hírt 421 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2017-02-20 09:57:35

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzat Társulási Tanácsa a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.06.01. - 2022.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költséghatékony gazdálkodás, a munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlása. A szakmai, gazdasági tevékenység, és működés koordinálása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú szakképzettség, legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
 • határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
 • jó kommunikációs képesség,,
 • jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Pályázati anyag az alábbi tartalommal:
 • részletes szakmai, önéletrajz fényképpel
 • az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzat Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.724/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Továbbá fenntartja a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2017. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2017. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105